Capel y Waun, Waunfawr

 

imageEnw’r Eglwys: Capel y Waun

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Croesywaun, Waunfawr, Caernarfon LL55 4YS

Gweinidog yr Eglwys: Dim Gweinidog

 

 

 

Swyddogion yr Eglwys:
Ysgrifennydd – Mrs Pat Parry
Trysorydd – Mr Eurwyn Griffiths
Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau – Mr R Tudur Pritchard
Mr Dylan Rhys Jones
Mr R ap Wyn Willams
Mr Eurwyn Griffiths
Mr Iwan Lloyd Roberts
Mr Paul Evans

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys:

  • Oedfa bore Sul am 10am
  • Cynhelir Oedfa Deulu o bryd i’w gilydd

Yn 2004 fe unwyd Capel Croesywaun a Chapel Bethel a galwyd yr eglwys unedig yn ‘Eglwys y Waun’. Yn 2008 daeth y Parchg Gwenda Richards yn weinidog ar yr eglwys ynghyd â Seilo, Caernarfon. Addaswyd y Festri a’r Capel i gydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch, ac meant yn cael eu defnyddio gan wahanol fudiadau yn y pentref. Gan nad oes addoldy arall yn y pentref defnyddir y capel hefyd gan yr ysgol leol i gynnal gwasanaethau, a chan y gymuned ar gyfer angladdau a phriodasau.

Ein nod yw ymestyn allan i’r gymdeithas gan annog mwy i ymuno a chymdeithas yr eglwys. Rydym yn ymwybodol fod nifer o drigolion Waunfawr a’u gwreiddiau unai yng Nghroesywaun neu Bethel, ac fe fyddai’n braf eu gweld yn dychwelyd at y gwreiddiau hynny trwy ddod i’r oedfa yn Eglwys y Waun a chymryd rhan ym mywyd y capel. Ein nod yw gweld teulu o addolwyr cyson yn yr eglwys, yn blant, ieuenctid, pobl ganol oed a rhai hŷn. Trwy’r Clwb Sul gobeithiwn gyrraedd, nid yn unig y plant, ond eu rhieni a’u teidiau a’u neiniau yn ogystal, fel bod yr eglwys yn tyfu fel teulu a’i neges yn berthnasol i fywyd cymhleth a phrysur ein dyddiau ni. Nid yw’n dasg hawdd, ond gyda’n gilydd ac yn nerth yr Ysbryd Glân dyna’r nod.

Newyddion Rhagfyr 2017 - cliciwch yma

Enw’r Ysgol Sul: Clwb Sul

Lleoliad yr Ysgol Sul: Festri Capel y Waun

Arolygwr: Mrs Delyth Mai Roberts 01286 650295

Athrawon: Mr Iwan Lloyd Roberts, Mr Paul Evans, Mr Tudur Pritchard

Trefn yr Ysgol Sul: Bydd y plant yn dod i’r gwasanaeth dechreuol yn y capel ac yna’n mynd i’r festri.

Bydd rhai o’r bobl ifanc yn mynd i Glwb EFE yn Llanberis

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Capel y Waun. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org