Horeb, Llanfairfechan

 

imageEnw’r Eglwys: Horeb, Llanfairfechan

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Ffordd y Bryn, Llanfairfechan, LL33 0RY

Gweinidog yr Eglwys:

Swyddogion yr Eglwys:
Mr Clifford Owen – Ysgrifennydd yr Eglwys ac Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau
Mr Emyr Williams – Trysorydd
Mr Huw Lloyd Jones
Mr Aled Williams

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfa Bore Sul (10am)

Priodolir dechrau’r achos i Richard Evans, a drigai yn Y Castell, nepell o’r fan lle mae’r eglwys Saesneg heddiw. Adeiladwyd y capel cyntaf ym Mhen y Bryn, Ffordd y Ffynnon, ac fe’i helaethwyd yn 1839. Sefydlwyd ysgol Sul ym mhen uchaf y pentref yn 1879 i hyfforddi plant y ffermydd a’r tyddynnod. Agorwyd capel, festri, tŷ capel a thŷ gweinidog ar y safle presennol yng nghanol y pentref yn 1912, ond ganrif yn ddiweddarach gorfododd pydredd sych yn y capel i’r adeilad gael ei werthu a datblygwyd y festri yn le i addoli gan symud yno amryw o ddodrefn y capel.

Heddiw mae 63 o aelodau yn perthyn i Horeb. Cynhelir ‘ysgol Sul y Nant’ yn rheolaidd ar fore Sul, a bydd yn cyd-redeg â’r oedfa. Mae croeso cynnes yn aros y rhai ddaw i’r gwasanaethau a’r plant ddaw i’r ysgol Sul.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...


Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Horeb. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org