Eglwys y Berth, Penmaenmawr

 

imageGweinidog: Anna Jane Evans BA., BD.

Ysgrifennydd: Mr Oswyn Evans

Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: Mair Evans

Trysorydd: Elwyn Evans DrElwyn@aol.com

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Ffordd Bangor, Penmaenmawr, Conwy LL34 6DA

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul)
Oedfar’r Sul – 10.00 Y Bore
Cyfarfodydd Wythnosol 2.00 y Pnawn

 

 

Dechreuodd yr Achos ar y safle presennol yn 1904 yng nghanol y dref, wedi ymadael o Gapel Pen Cae, ar yr Hen Ffordd, Conwy.  Roedd yna eisoes chwaer eglwys sef Capel y Glyn yn Nwygyfylchi, ac roedd Capel Maenan yn ffynnu ers dwy flynedd ym mhen gorllewinol y dref. 

Roedd yr hen adeiladau yn batrwm o grefftwaith cerrig lleol gyda nenfwd anarferol.  Galwyd y capel newydd yn Jeriwsalem.

Erbyn dechrau’r ganrif hon dirywiodd yr adeiladau, ac yr oedd fandaliaeth yn rhemp.  O ganlyniad i arolwg E.C. Harris daeth yr achos i ben yn y Glyn, a dymchwelwyd prif adeilad Jeriwsalem gan arbed rhai ffenestri lliw ar facade wrth y fynedfa.  Daeth y ddwy gynulleidfa at ei gilydd i ffurfio eglwys newydd a’i galw yn Eglwys y Berth (cyfeiriad at y berth yn llosgi ond heb ei difa yn hanes Moses yn Exodus 3:2) yn 2002.

Gwerthwyd yr organ bib i’r Pabyddion ym Mae Colwyn, dygwyd y pulpud o’r Glyn i’r Berth wedi addasu’r ysgoldy i fod yn gapel, ai osod ar olwynion fel y gellid ei symud yn hwylus  os bydd y pregethwr yn hir wyntog!

Mae’r hyn sydd gennym yn awr yn ateb  gofynion iechyd a diogelwch, gyda chegin wedi ei pheiriannu’n addas. 

Hefyd gweithiwn yn ddwyieithog gydag eglwysi Saesneg lleol a sefydliad Efengylaidd yr Oasis, a’r  Eglwys yng Nghymru.

Defnyddir y capel gan gôr Merched lleol i ymarfer ar nos Fercher.  Mae’r lle yn werth i unrhyw un ddod i gael cip olwg arno neu, yn  well fyth, i ymuno yn yr addoli. 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Eglwys y Berth. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org