Croeso i wefan Henaduriaeth Arfon

 

image

Croeso i wefan Henaduriaeth Arfon sy’n rhan o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Cewch yma wybodaeth am yr henaduriaeth a’r eglwysi sy’n perthyn iddi, ynghyd â’r ysgolion Sul a’r clybiau plant ac ieuenctid sydd yma yn Arfon.

Gobeithio y cewch flas ar gynnwys y wefan hon ac y byddwch yn dychwelyd ati yn fuan eto.

YMATEB I'R ARGYMHELLION TUAG AT UNO
- gweler y dudalen Newyddion

Newyddion

Parchg Cath Williams

 

 

 


Llywydd Newydd Henaduriaeth Arfon


Ddydd Mawrth 23 Chwefror 2016 trosglwyddwyd Llywyddiaeth Henaduriaeth Arfon i ofal y Parchg Cath Williams. Mae Mrs Williams yn enedigol o’r Groeslon a bu’n gweithio i Fwrdd y Genhadaeth yn Eglwys Noddfa cyn symud i weithio fel Galluogwr Cenhadaeth Henaduriaeth Gwent a Chaplan ym Mhrifysgol Caerdydd. Hyfforddodd fel gweinidog ddiwedd y 90au a gwasanaethu yng ngofalaeth y Parc yn ardal y Bala. Bellach y mae wedi ymddeol ac yn byw yng Nghaernarfon. Dymunwn yn dda iawn iddi yn ystod blwyddyn ei llywyddiaeth.

Araith Ymadawol y Dr W. Gwyn Lewis, Llywydd Henaduriaeth Arfon

Mae’n addas iawn mai yma yng Nghaeathro y mae fy nhymor fel Llywydd yr Henaduriaeth yn dod i ben, oherwydd tu ôl i mi yn y fynwent y mae tair cenhedlaeth ar ochr fy nhad wedi’u claddu – pob un ohonynt wedi bod yn gynheiliaid yr achos yn Seilo, Caernarfon am nifer helaeth o flynyddoedd.

Cliciwch yma i ddarllen yr araith i gyd.

Darllen mwy

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01248 370463
E-bost: post@henaduriaetharfon.org