Croeso i wefan Henaduriaeth Arfon

 

image

Croeso i wefan Henaduriaeth Arfon sy’n rhan o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Cewch yma wybodaeth am yr henaduriaeth a’r eglwysi sy’n perthyn iddi, ynghyd â’r ysgolion Sul a’r clybiau plant ac ieuenctid sydd yma yn Arfon.

Gobeithio y cewch flas ar gynnwys y wefan hon ac y byddwch yn dychwelyd ati yn fuan eto.

YMATEB I'R ARGYMHELLION TUAG AT UNO
- gweler y dudalen Newyddion


SWYDD - Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn ardal Bangor

Mae Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau yn awyddus i benodi Gweithiwr Plant ac Ieuenctid i ddatblygu gwaith plant ac ieuenctid yn eglwysi’r ofalaeth ac i hyrwyddo‘r gwaith o ymestyn y dystiolaeth Gristnogol o fewn y Cymunedau.

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb swydd

Newyddion

image

 

 

 


Pererindod Heddwch yng Nghaernarfon
Dydd Mercher 21 Medi 2016


'Hedd, nid Cledd' oedd y geiriau a welwyd yn chwifio ar faneri yn nhref Caernarfon pnawn dydd Mercher, 21 Medi, wrth i rai cannoedd o bobl a phlant orymdeithio o Galeri, ar hyd y 'South of France' ac i'r Maes. Cynhaliwyd yr orymdaith ar Ddydd Heddwch Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig

Naw deg o flynyddodd yn ôl, ymgynullodd dwy fil o ferched ar Faes y Farchnad ym Mhenygroes i gychwyn Pererindod Heddwch Gogledd Cymru. Aethant ymlaen oddi yno i Gaernarfon, ac mae hen ffilm ar gael yn cofnodi'r digwyddiad hwn. Bu i rai ohonynt gerdded ymlaen i Fangor ac yna i Gaer, cyn ymuno â'r bererindod i Hyde Park yn Llundain. Digwyddodd hyn wyth mlynedd wedi diwedd y Rhyfel Mawr. Bwriad y merched oedd galw ar lywodraethau i setlo pob anghydfod trwy drafodaethau yn hytrach na thrwy ryfeloedd, a'u slogan oedd 'Hedd Nid Cledd'. Mwy o luniau a mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Darllen mwy

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01248 370463
E-bost: post@henaduriaetharfon.org